::. Skan umowy o pracę?

Czy można zawrzeć umowę elektronicznie? Jeśli ma się wdrożony podpis elektroniczny (nie mam na myśli tutaj scanu podpisu w PDF), to tak. A że jest  to stosunkowo rzadko spotykane w Polsce zjawisko, to doradzam ostrożność w tym względzie. Wygodną i powszechnie stosowaną praktyką jest przesłanie elektronicznej wersji umowy do wglądu, … Czytaj Więcej…::. Skan umowy o pracę?