::. Scan umowy o pracę?

Czy można zawrzeć umowę elektronicznie? Jeśli ma się wdrożony podpis elektroniczny (nie mam na myśli tutaj scanu podpisu w PDF), to tak. A że jest  to stosunkowo rzadko spotykane w Polsce zjawisko, to doradzam ostrożność w tym względzie.

Wygodną i powszechnie stosowaną praktyką jest przesłanie elektronicznej wersji umowy do wglądu, którą kandydat drukuje w dwóch egzemplarzach, podpisuje i wysyła tradycyjną pocztą. Przeznaczony dla niego egzemplarz, podpisany przez pracodawcę wraca do niego również tradycyjną pocztą.

Proces ten można odwrócić, tzn. dwa podpisane przez reprezentanta pracodawcy egzemplarze są wysłane pocztą do kandydata, które je podpisuje i odsyła. Warto jednak liczyć się z faktem, że firmy niechętnie wypuszczają z rąk podpisane przez siebie dokumenty, które nie noszą podpisu drugiej strony, więc opcja nr 1 jest zdecydowanie częściej stosowana.

Skorzystaj z wyjątkowej okazji


"Rozmowa kwalifikacyjna, O czym nie wiedzą kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących ", wydanie drugie - Angelika Śniegocka - Wydawnictwo Helion
Zamów egzemplarz autorski książki z autografem i bonem rabatowym na sesje coachingu kariery z autorką
Tylko przez krótki czas, możesz stać się właścicielem autorskiego egzemplarza mojej książki, wraz ze spersonalizowanym autografem, bezpłatną wysyłką na terenie Polski i bonem w wysokości 100 zł na sesje coachingu kariery ze mną.

Dodaj komentarz